BESCHERMING PERSOONLIJKE INFORMATIE

Bescherming van uw persoonlijke gegevens:
Om uw order te kunnen uitvoeren, vragen wij u om de nodige persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en emailadres. Wij garanderen de bescherming van deze informatie via onze zeer veilige password-beschermde servers, die op hun beurt via firewalls zijn beveiligd. De firewalls beschermen ons netwerk tegen niet-geautoriseerde logins op systemen in ons netwerk.

BESCHERMING VAN UW TRANSACTIE-GEGEVENS

Alle credit/debit-card betalingen worden uitgevoerd door een extern bedrijf. Wij geven u de garantie dat uw kaartgegevens niet op een van onze systemen worden opgeslagen.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als u persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons (b.v. voor de aankoop van goederen) dan zijn wij wettelijk verplicht op een bepaalde manier om te gaan met deze informatie. Wij mogen de informatie alleen aan u vragen indien wij u uitleggen hoe wij deze informatie gebruiken en u informeren indien wij deze informatie aan iemand anders verstrekken. In het algemeen kan worden gesteld dat de informatie die u verstrekt alleen door ons intern gebruikt zal worden. De informatie zal nooit worden verstrekt aan derden zonder uw voorafgaande goedkeuring, tenzij een wettelijke verplichting ons dwingt deze informatie te verstrekken.

Als u zich registreert op onze website, dan kunt u kiezen of wel of geen follow-up online marketing, promotie-materiaal of onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u kiest voor de optie “out”, dan zal uw informatie niet worden gebruikt voor promotiedoeleinden en niet worden verstrekt aan een derde partij.

COOKIES

Zoals de meeste e-commerce web sites, maakt onze website gebruik van z.g. “cookies”. Dit zijn kleine bestandjes in uw browser/internetverkenner die registreren hoeveel tijd u op onze website zit. Een cookie die door onze site wordt gegenereerd heeft geen informatie over u en haalt ook geen informatie uit uw computer. Een cookie heeft alleen een alphanummerieke identificatie die u – bijvoorbeeld – in staat stelt uw winkelwagen te ontvangen, uw voorkeurstaal te bepalen en uw naam- en adresgegevens te onthouden. Op deze manier laat een cookie u verder gaan waar u eerder gebleven was, bijvoorbeeld met de aankoop van een product, zodat u niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen als u ergens halverwege was opgehouden.

UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Als u zich heeft geregistreerd op onze website, dan is het mogelijk om uw gegevens te bekijken en/of te veranderen door zich aan te melden en te navigeren naar het onderdeel “bewerk mijn account”.
Als u zich niet heeft geregistreerd maar u heeft u persoonlijke gegevens opgegeven bij een bestelling, dan heeft u het recht deze gegevens op te vragen en mogelijk te corrigeren.